Widar En stor del av regeringen vill införa lagar som innebär att alla myndiga personer ska dömas efter samma straffskala. Idag anses det i lagen vara en förmildrande och straffrabattgivande omständighet att vara mellan 18-20 år. Den rabatten vill Socialdemokraterna i regeringen nu ta bort. Det andra regeringspartiet MP stretar emot. Argumenten för de båda uppfattningarna är välkända och i flera fall beaktansvärda.

På sidan som vill ha rabatten kvar talas om att det enligt "forskningen" är belagt att det inte finns någon nytta med längre fängelsestraff för ungdomar. Snarare råder det omvända enligt dessa kritiker. Den invändningen har bärighet bara så länge utgångspunkten är att en fungerande och trovärdig rättsstat inte är en nyttighet värd att värna. Individnyttan av att sitta på kåken är i de flesta fall ganska begränsad. Nyttan med fängelsestraff uppstår framförallt på samhällsplanet. Den som begår allvarliga brott ska avskiljas från allmänheten under så lång tid som möjligt. Avskiljandet är ett skydd för allmänheten och ett trovärdighetsfundament för rättsstaten. Straffrabatter ska ges för gott uppförande och för samarbete med polis och åklagare. Inget annat.

Mer att läsa: Systemhaveri är rätta ordet.

Andra argument mot straffrabatten är mer pragmatiska. Unga män är av hävd och tradition den mest brottsaktiva gruppen. Under de senaste 10 - 15 åren har en aldrig tidigare i Sverige skådad ungdomskriminalitet tillåtits att växa till sig. Mord, sprängningar, sexualbrott, hot och narkotikahandel är vardag i dessa kretsar som domineras av unga män i 16-25-årsåldern. Vad många befarar - säkerligen med rätta - är att en slopad straffrabatt kommer att skapa stor platsbrist på häkten och fängelser. Statsminister Stefan Löfven talar ju redan nu om att "våningssängar" bärs in i fängelserna på grund av redan gjorda lagskärpningar. Löfvens våningssängar kommer inte att förslå om straffrabatten tas bort.

Mer att läsa: Svaret på den danska frågan.

Ändock är det rätt och nödvändigt att justitieminister Morgan Johansson använder riksdagsmajoriteten som finns och slopar straffrabatten. Ska polisen, sociala myndigheter och det civila samhället ha en chans att upprätta det svenska samhället i de utsatta förorterna så behöver de yrkeskriminella oavsett ålder kunna plockas bort från gator och torg på ett betydligt mer effektivt sätt än idag. Här går samhällsnyttan och rättsstatens väl och ve hand i hand.