Widar Stödet för ett tiggeriförbud växer. Enligt en nylig undersökning från Novus så är sex av tio positiva till ett förbud medan endast två av tio motsätter sig en sådan politik. Utvecklingen av tiggeriet i Sverige är ett övertydligt praktexempel på hur tokigt det kan bli när politiken går i baklås. Steg för steg har politiken under tidigare decennier tagit tag i problemen genom polisiära och framförallt sociala insatser. Tiggeri och - för att använda ett äldre uttryck - lösdriveri var i allt väsentligt okända företeelser i gatumiljön för ungefär ett decennium sedan. Och nu är det ett okänt antal tusen personer som tigger utanför affärer och på gator och torg inne i städerna.

Egentligen är det helt absurt att Socialdemokraterna och Moderaterna har släppt fram den här utvecklingen. Hade inte Sverigedemokraterna funnits så hade S och M sett till att stifta lagar som direkt - eller indirekt genom kommunerna - stoppat huvuddelen av det tiggeri som idag pågår. Den fria rörligheten på EU: s inre marknad är inte på något sätt synonym med rätten att tigga i den organiserade omfattning som nu pågår. Varje enskilt medlemsland äger själv rätten att bestämma om ordning och säkerhet i det egna offentliga rummet.

Sverigedemokraterna har - ofta med bryska och stundom obehagliga ordvändningar - konsekvent uttalat sig för ett tiggeriförbud. Givet den logik som länge rådde i inrikespolitiken så var det därmed livsviktigt för Socialdemokraterna och Moderaterna att göra tvärtemot SD. Varje antydan från något parti om att tiggeri kanske inte var den mest eftertraktade samhällsutvecklingen möttes med attacker från andra partier och de stora medierna om att "fiska i grumliga SD-vatten".

Sålunda fick SD som de ville. Tiggerifrågan bildsattes på ett sådant sätt att SD var de enda som var emot medan alla andra var för. Sannolikt är utvecklingen av tiggeriet en av de viktigaste enskilda orsakerna till SD: s framgångar i val och i opinionen.

Nu är läget annorlunda. Moderaterna vill ha ett nationellt tiggeriförbud. Socialdemokraterna hoppas på att Eskilstunas kommunalråd Jimmy Jansson (S) som styr stan tillsammans med M ska ha framgång med sitt lokala tiggeriförbud. Undersökningen från Novus visar att medborgarna förväntar sig att något händer som kraftigt begränsar tiggeriets omfattning i landet.