Snart, till och med väldigt snart, kommer alltså fyra av fem svenska småföretag i inringad grupp vara utestängda från den kakan eftersom man inte skickar e-faktura.

Spontant känns det som en mycket onödig konsekvens.

Bara för att man låtit bli att övergå till en fakturahantering som är både enklare, säkrare och snabbare.

Det är DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, som alarmerar om den skrala beredskapen på det digitala området. DIGG presenterade i dagarna en undersökning som redogör i procent hur många av landets små- och mikroföretag som är i gång och skickar e-fakturor och som därmed är förberedda inför den lag som är ett faktum om några få månader.

Undersökningen, utförd av SCB, visar att:

* Över 75 procent av alla företag med mindre än 50 anställda inte skickar e-faktura i dag.

* Omkring en tredjedel av alla företag med mindre än 50 anställda har de senaste 90 dagarna fakturerat offentlig sektor. Bland småföretagen är det över hälften som fakturerar offentlig sektor.

* Av företagen som fakturerar offentlig sektor är det endast omkring var femte företag som använder e-faktura.

Risken att bli utan möjligheten att leverera till offentlig sektor är naturligtvis allvarlig nog, men saken är också den att man som företag hamnar på efterkälken i den digitala transformation som Sverige upplever och som behöver genomföras. Både för vår egen skull och för att vi ska hänga med vår omvärld.

E-fakturan är en byggsten i det sammanhanget.

Det är en viktig byggsten, det har ni säkert insett nu om inte annat, men det finns enkla lösningar på marknaden. Ingen behöver vara it-tekniker för att hänga med i den digitala utvecklingen. Det handlar egentligen bara om att bestämma sig.

Och det är dags nu. För tiden börjar bli knapp.