Widar Det är uppriktigt talat skönt att den här mandatperioden snart är över. Den symbolpolitiska slagsidan har övertrumfat och skymt mycket av det vettiga som politikerna åstadkommit när det till exempel gäller försvaret och energin. Decemberöverenskommelsens regelverk för minoritetsregerandet har tryckt fram låtsaspolitik som administrerats under stundom förnedrande former.

Ett tecken på detta är att Socialdemokraterna - som annars oftast vårdat regeringsdugligheten som en familjeklenod - är i färd med att lägga fram två propositioner som totalsågats av Lagrådet och som saknar stöd i riksdagen. Den ena av dessa proppar är till för att tillfredsställa Miljöpartiets symbolpolitiska behov av framgångar i invandringsfrågan; ett antal extra tusen personer utan asylskäl ska få stanna i landet. Den andra proppen är ägnad att tillfredsställa Vänsterpartiets symbolpolitiska behov av socialistiska framgångar; ett stort antal av Sveriges bästa utbildningsföretag riskerar att stängas.

S, MP och V har i stort sett inget gemensamt. Vilket illustreras väl av mandatperiodens händelser. Vänsterpartiet har inte förmått att vara med i de viktiga och mer strukturellt inriktade blocköverskridande uppgörelser och reformer som regeringen och de – alla eller några – borgerliga partierna grundlagt under mandatperioden. Miljöpartiet har som regeringsparti inte haft något val att ställa sig utanför den tunga och riktiga politiken; men ingen har ju kunnat missa att MP: s deltagande ofta skett under gråt och tandagnisslan.

Det finns anledning att med viss optimism se framåt mot nästa mandatperiod. Det mest sannolika är att vi kommer att få en regering som bättre speglar det breda mittfältet i det svenska samhället. Vi har också att se fram mot en kort men intensiv valrörelse där S och M konkurrerar med varandra om att skaffa sig en ledande position inför den nya riksdagens regeringsbildade.

Hur det sedan blir och går med alltihop sedan väljarna har sagt sitt; det får vi vänta med tills vi är där. För nu får vi nöja oss med tillfredsställelsen med att den här eländiga mandatperioden snart är över och att en ny jungfrulig period ligger utsträckt framför oss i september.