Radikala åtgärder krävs nu

12 mars 2019 09:15

Hur länge kommer vi att lura oss själva? Liknelsen med sagan om Kejsarens nya kläder kan inte bli mer passande. Vi inbillar oss att civilisationen är på väg mot ett hållbart samhälle, när verkligheten talar sitt eget tydliga språk. Motståndskraften mot globala störningar har aldrig varit lägre än nu, exploateringen av världens naturresurser är gigantisk, arter och biologisk mångfald försvinner snabbt, fysisk och psykisk ohälsa är rekordhög, miljöförstöring av hav och många områden på land är omfattande, matbrist och krig orsakar massmigration, och högst sannolikt står vi inför en framtida jättebrist på energi när oljan sinar. Dessa är bara toppen på utmaningarnas isberg. Den nakna sanningen är att mänskligheten inte ens har börjat förstå hur ett riktigt hållbart samhälle ser ut, speciellt inte ur ett globalt perspektiv. Att bilda en politiskt gränsöverskridande kriskoalition som arbetar med hela problemkomplexet ovan, med syfte att genomföra radikala åtgärder, är absolut inte en överdrift.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Christer Nylander