Debatt Valfrihetsreformen i hemtjänsten som nu blir verklighet i Norrköping innebär goda möjligheter för äldre som vill ha någon annan utförare än kommunen. Vi liberaler ser framför oss att de privata företag som är godkända av kommunen kan erbjuda förbättringar för att möta hemtjänsttagarnas omsorgsbehov. De som inte väljer en privat utförare kommer även i fortsättningen att ha kvar den kommunala hemtjänsten. Bara detta att man kan byta är ett stort värde för den enskilda människan.

Något som dock inte har lyfts fram tillräckligt i debatten är den förbättring som valfrihetsreformen också kommer att innebära för hemtjänstpersonalen i Norrköping.

Det är idag brist på kompetent hemtjänstpersonal. Därför måste privata utförare erbjuda bättre arbetsvillkor för att locka över personal från den kommunala verksamheten. Kommunen kommer i sin tur "tvingas" att förbättra villkoren för sin personal för att behålla den. Detta undviker motståndare till reformen att tala om. Vänsterpartiet försöker istället måla upp bilden av att privata utförare kommer att försämra villkoren.

Eftersom vi tror på individens valfrihet anser vi att kommunens hemtjänstpersonal bäst kan avgöra vilken arbetsgivare som har de bästa villkoren. För att kunna rekrytera kompetent personal måste därför goda arbetsvillkor erbjudas. Privata utförare kan inte rekrytera personal med slogans som "byt till oss, vi erbjuder lägre lön och sämre villkor” När eget val nu införs måste därför arbetsgivarna ta mer hänsyn till arbetsvillkoren vilket gynnar de anställda.

Eget val i hemtjänsten genom Lagen om valfrihet (LOV) är därför positivt för både den som behöver hemtjänst och för personalen.