Politikens smärtgränser

3 april 2015 15:59

Decemberöverenskommelsen mellan de borgerliga partierna och regeringen är ett utmärkt exempel på att det finns flera olika lager och syften under den politiska ytan. De borgerliga partierna hoppas att överenskommelsen ska driva S ut till de vänstertrakter där det knappt bor några väljare.

För S innebär överenskommelsen främst att ha en statsminister och att vara i regeringsställning igen. Det är viktigt för självbilden och humöret att vara tillbaka i fadershuset där S-ledare från Branting och till Persson har gjort sig mer än hemmastadda. Sakfrågebetraktat är det inga stora eftergifter till V som regeringen tvingats till. Det som skär lite i hjärtat på en sådan som mig är däremot att V-samarbetet innebär att delar av det politiska språket och tilltalet i regeringspolitiken blir vänstersektigt. Ta till exempel de här utredningarna som vänstern tvingat fram. Det är påfrestande att S lånar sig till att utreda ett kommunalt veto mot just "vinstsyftande skolor". Utifrån verkliga livet betraktat är det ju bara så urbota dumt som det kan bli. Utredningen hade varit fullt begriplig om det gällt att ge kommunerna större makt vid etableringar av alla slags friskolor. Det är ju inte driftsformen som kan orsaka överetablering och fördyring för kommunen. En stiftelseskola eller föreningsskola är inte annorlunda. I den stora gruppen vinstsyftande skolor finns dessutom de bästa skolorna i Sverige. Varför skulle det ligga i kommunmedborgarnas intresse att förbjuda just dem? Ekonomiskt och socialt är det även oändligt mycket dyrare med dåliga grundskolor som inte ger eleverna kunskaper och behörighet än vad det är att leva med att några procent av skolpengen går till vinst i ett bra skolbolag.

En effekt av Decemberöverenskommelsen är att SD inte kan vara tungan på vägen i budgetfrågor. Men SD sitter dock inte och surar i ett hörn. En partiföreträdare gjorde på skärtorsdagen klart att SD skulle stödja vetot mot vinstsyftande skolor eftersom partiet fått stöd för att landsbygden inte skulle drabbas av förbudet.

Under Decemberöverenskommelsens yta pågår en strategisk och taktisk kamp mellan partierna. Smärtgränsen för överenskommelsen sätts av moderata kommunalråd, av socialdemokratiska valtänkare och av sverigedemokratisk uppfinningsrikedom.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!