Widar Då och då åtar jag mig att leda debatter där politiker deltar. Under de närmsta veckorna fram till valdagen har jag flera sådana uppdrag där lokalpolitiker möts för att diskutera aktuella frågor inför och med en publik. Politik är väldigt intressant och politiker av kött och blod som uttrycker tankar och åsikter om hur de skulle vilja agera i skilda frågor gör politiken än mer intressant. Det som gör politiker intressanta är att de inte bara kan babbla och bubbla på som oss andra; en politiker behöver framförallt tänka på att lägga orden på ett sådant sätt att det vid behov också ska vara möjlighet att rösta, besluta och agera på ett sätt som hyfsat väl hänger ihop med de ord som uttalats i en debatt eller i en intervju.

Således är "politiker" i min värld personer som ingår i majoriteter eller som intill ganska nyss ingick i majoriteter och/eller som seriöst eftersträvar att ingå i majoriteter; kort sagt personer som förstår att väga av sina ord mot de kompromisser och realiteter som utgör politikens fundament. Att behärska förmågan att uttrycka sig vagt där så behövs eller att uttrycka sig mer tydligt där så är eftersträvansvärt är grundläggande delar av det politiska hantverket. (Jag vet förstås att det finns många som kallar sig politiker trots att de bara tycker och känner en massa saker om det ena och det andra. Men dessa lämnar jag därhän i detta sammanhang.)

Som debattledare skulle jag därför aldrig ens drömma om att be politikerna att svara "ja eller nej" på komplicerade frågor. Sådant är fördummande för alla inblandade. Politik är en ordbransch och de flesta frågor är sammansatta och behöver flera ord för att förhållas till. Bjuder man in politiker till en debatt så är det faktiskt helt galet att till exempel be dem vifta med flaggor eller att hoppa upp och ner för att markera sina ståndpunkter; såsom enligt flera medierapporter lär ha skett på en debatt med vissa partiledare i samband med Pridefestivalen i helgen som gick.

De som kommer på mina debatter; de slipper sådant det lovar jag. Jag vill höra orden spänna mot verkligheterna. Längst inne vid benet är det just det som är politik.