Debatt För att följa upp att Arvsfondens stöd når ut i hela Sverige redovisar vi årligen våra utbetalningar per län. Årets uppföljning visar på stora skillnader mellan länen och Östergötland tillhör de län som får minst pengar. Under förra året fördelade Arvsfonden 7 miljoner kronor till föreningarna i Östergötland. Det motsvarar 15 kronor per invånare.

Störst anslag i Östergötland fick föreningen KFUM Linköping, med 2,7 miljoner kronor för att skapa en mötesplats för barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Ideella organisationer har flera olika roller, bland annat som röstbärare åt dem man företräder eller som mötesplats och forum. De är även genomförare av en mängd aktiviteter för exempelvis barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Parallellt med den offentliga sektorn är dessutom vissa ideella organisationer utförare av välfärdstjänster.

En del anser att offentliga beslutsfattare utnyttjar civilsamhället och lägger på ideella organisationer uppgifter, inom bland annat välfärdsområdet, som det offentliga själva borde utföra. Det leder, menar kritikerna, till ett resultat där det offentliga kan dra sig tillbaka och ”spara skattemedel”.

Ett helt annat sätt att se på saken är att delar av civilsamhället har en unik kompetens och förmåga att nå och förstå vissa målgrupper i samhället. Man har helt enkelt ”konkurrensfördelar” jämfört med offentliga och privata aktörer genom att till exempel själva vara en del av målgruppen det rör sig om. Sådana ideella organisationer kan uppleva att de inte får chansen, utan snarare är underutnyttjade i samhället.

En utvärdering genomförd 2018 av Handelshögskolan i Stockholm visar att Allmänna arvsfonden och dess omfattande projektverksamhet betraktas som en källa till idémässig förnyelse och organisatorisk dynamik inom välfärdsområdet. Forskarna menar att det svenska civilsamhället, med stöd av Allmänna arvsfonden, erbjuder nya eller annorlunda initiativ och lösningar på samhällsproblem.

I Sveriges föreningar finns mängder av goda idéer, men ofta saknas pengar. Arvsfondens roll är att stötta det engagemang som finns hos föreningarna och möjliggöra att goda idéer blir verklighet. Vi finansierar såväl utveckling av metoder och arbetssätt som byggnation av lokaler och anläggningar. Oavsett hur man ser på det är ideella föreningar en fantastisk resurs för samhällsutveckling. En resurs väl värd att nyttjas!