Widar  

De politiska partierna har det besvärligt. Problemen är många och kända. Allvarligast av allt är att inget parti och ingen partiledare åtnjuter något särskilt högt förtroende i breda medborgarlager. Många av partiledarna är i och för sig påfallande unga och oerfarna vilket sannolikt påverkar förtroendesiffrorna. Än viktigare som förklaring till förtroendebristerna är dock förmodligen den tilltagande inåtvändheten i partierna. Partierna koncentrerar sig helt på att försöka vinna och behålla ”de egna”. Detta uppförstorade klantänkande driver på polariseringen i partipolitiken. Att betona, överdriva och dramatisera skillnader mot andra partier är allt medan det är intet att försöka lägga sig nära andra breda väljargrupper för att försöka göra sig attraktiv för dem. Klantänkandets polarisering – vi mot dom – leder således till att partierna inte växer och utvecklas.

Mer att läsa: Varför detta skjutande här hos oss?

Det enda parti som i kort modern tid kan påvisa påtaglig och strukturell väljartillväxt är Sverigedemokraterna. SCB: s och SVT: s Valu – undersökningar visar tydligt att SD likt inget annat parti lockar väljare från alla andra partier. Ser vi på sverigedemokraternas utveckling vid de två senaste riksdagsvalen kan man utan att ljuga säga att SD till långt mer än hälften består av tidigare socialdemokratiska och moderata väljare. Det parti som oftast anklagas för att vara det mest polariserade och polariserande partiet av alla visar sig alltså vara det parti som är mest öppet för att locka till sig väljare från andra partier. Vid sidan av dessa förtjänster har SD emellertid en rad andra brister och tillkortakommanden som innebär att inte heller det partiet/partiledaren är några vinnare i förtroendemätningarna.

Mer att läsa: Unika siffror om massinvandring.

Öppenhet gentemot bredare medborgargrupper än den egna klanen är dock en långsiktigt vinnande attityd för de partier som på allvar eftersträvar att gestalta mittfältet och därmed öka sina chanser att erövra regeringsmakten. Polariseringen och den ensidiga fokuseringen på att mobilisera sina egna puttar däremot bort partier från vinnarcirkelns mittregioner. Det som tänder några hundra tusen centerpartister eller vänsterpartister är inte särskilt förtroendebyggande hos oss andra som tänker mer vanliga tankar.

Partierna får kort sagt se upp. De låga förtroendesiffrorna kommer att rensa i startfältet samtidigt som nya konkurrenter med öppenhet och tillväxt på programmet kommer att utmana de gamla partier som finns kvar.