Debatt Skillnaden mellan blocken är nu så liten att det är svårt att urskilja deras profilfrågor. Men en fråga sticker ut och det är förhållandet till Nato. Där har alliansen sin linje klar. Det är medlemskap så snart som möjligt och att Sverige inte ska skriva under FN-dokumentet om kärnvapenförbud. Inom S råder delade meningar och en utredning ska bedöma om Sverige kan skriva under kärnvapenförbudet utan att störa samarbetet med Nato. Sverige har under många år varit känt som en fredsälskande nation som under många år drivit fredsfrågor. Givetvis med blandat resultat. Men tar man ställning för ena sidan redan i början av en konflikt är man låst av dennes åsikter. Sedan vet vi ju att krigsindustrin underminerar varje försök till fredstrevare. Sedan är det väl med Nato som det är med EU. Det är omöjligt att ta sig ur. Ett medlemskap i Nato är för all framtid. Bara det borde få svenskarna att tänka en extra gång om vad ett Natomedlemskap egentligen innebär inför framtiden.