Debatt Man slutar aldrig att fundera över hur veliga vissa politiker kan vara. Det var flera av dessa som tillhör Vård - och omsorgsnämnden som både vid protestmötet (28 maj) och i pressen framhållit att de inte skulle driva frågan om nedläggning av Sjöängen. Nu har man beslutat att tidigare beslut ändå ska gälla. Skäms ni inte?

När vissa politiker blir lite trängda då glömmer man vad man lovat. Samma som sker när man är ute och valpropagerar. Vilket parti kan i nästa val tro att väljarna har förtroende för er, klart att det blir nya partier som är mera trovärdiga. Tjänstemannautredningen borde presenteras för väljarna i sin helhet. De som var med när man skulle lägga ner Gläntan vet ju vilka felaktiga argument tjänstemännen framförde. De fastslog bland annat att det var ett flertal personer som åkte till Gläntorna i centralorten. När man kollade detta visade det sig att inte en enda (!) åkte till centralortens Gläntan. Hur kan man tro att den utvärdering som tjänstemännen nu författat är trovärdig?

Tjänstemännen får ju ofta direktiv om vad respektive nämnd önskar för att ha motiv för exempel nedläggning av Sjöängen. På protestmötet ställdes frågan till politikerna ”Hur många av er har varit på Sjöängen och tagit del av verksamheten?”. Inte en enda svarade på denna fråga. Det kan utan tvivel tolkas så att ingen av beslutsfattarna kände till Sjöängen. Löftena om att politikerna skall lyssna på väljarnas önskemål tar man inte åt sig . Protestlistor med 1500 underskrifter, protester och saklig information från anhöriga och anställda glömmer man när man fattar beslut. För politiker är det inte svårt att fatta dåliga beslut om man inte kan finna något sämre alternativ.

Skall man vara politiker måste man tänka efter. Vilka är det som innan valet trodde på dig? Jo , väljarna. Säkert kommer Du att få erfara väljarnas förtroende för dig vid nästa val. Det är ju bedrövligt att en så stor stad som vårt vackra Norrköping skall ha en samling ” nickedockor” som bara av prestige följer ordföranden i en nämnd. Tro inte att folk glömmer hur ni handskas med det förtroende ni fått tidigare av väljarna. Öppna den politiska dörren och stäng den efter er och gå aldrig tillbaka, och gå hem och skäms för allt svek.

Inget parti blir ju trovärdigt med sådana representanter.

Med en ordentlig planering kan de rum som behöver reparationer göras. När man får ett eller ett par rum ledigt kan man allt efter hand göra dessa reparationer. Sjöängen är inte så dåligt som ni gör gällande plötsligt. Olle Vikmång; Du har varit partiombudsman och under valpropagandan talade du om att om du fick förtroende att väljas så skulle vård och omsorg prioriteras.

Släpp all prestige och maktspel. Låt Sjöängen med en fantastisk personal få vara i fred för att hjälpa och stödja de människor som drabbats av obotlig sjukdom. För dessa är Sjöängen deras trygghet och glädje som ni politiker inte tycks förstå.