Widar Socialdemokraterna beskylls ofta för att "härma" Sverigedemokraternas invandringspolitik. Påståendet är både rätt och fel. Det är fel eftersom Sverige och den oftast regerande socialdemokratin under lång tid såg till att hålla invandringen i former och volymer som var i linje med den nationellt finansierade, mycket generösa och medborgerligt uppskattade välfärdsstatens behov. Regleringen sköttes utan några större åthävor och i samverkan mellan M och S i riksdagens Socialförsäkringsutskott. Någon debatt förekom knappast. Någon folkpartist eller vänsterpartist eller Broderskapare - som S kristna grupp hette då det begav sig - slog då och då några slag för en mer liberal invandringspolitik. S och M diskuterade och argumenterade inte emot särskilt ofta. Man voterade istället.

Frånvaron av debatt då har blivit till ett handikapp nu. När Sverigedemokraterna bröt fram på allvar och utan konkurrens fick artikulera den reglerade invandringen så fanns det ingen debattberedskap. Socialdemokraterna hamnade sålunda i det besvärliga psykologiska läget att de ropade usch och fy åt sin egen framgångsrika praktik när de ropade usch och fy åt SD: s retorik.

När nu S efter många år i tassemarkerna återigen ansluter till den strama invandringspolitiken så kan man därför med viss rätt påstå att S härmar SD. Inte i praktiken; för den fanns där långt före SD. Utan snarare i retoriken. Vilket är ett problem för S. Retoriken har till dels blivit för grov och endimensionell och riskerar att stöta bort folk i onödan. Men sådant går att rätta till om viljan finns. Att hålla fast vid en stramt reglerad invandring i praktiken är däremot rätt i sak. I dagens politiska miljö krävs emellertid också kompetens att retoriskt beskriva varför man gör det man gör och varför man inte gör på några andra sätt.

Att försöka knycka/härma/ andra partiers framgångsfrågor är inte fult utan snarare en del av det politiska hantverket. Stölden/efterapningen i det här fallet borde dock ha skett för 10 år sedan; då hade den kunnat få positiva effekter. Nu blev det inte så. Och spilld mjölk är spilld som bekant. Så det är bara att nöta på. Går det bra så kommer snart den dag då SD härmar S.