Angelica Forsberg: För tjock för din häst. (Krönika)

"Det finns nog ingen sport där utövarna är så duktiga på att kritisera varandra högt och lågt som i ridsporten. Det tror jag är ett välkänt faktum. Det mesta sker i tystnad. Det sker bakom kulisserna likt en rånare om natten. Det handlar om allt från vilket bett du använder till om du inte höll lite hårt på vänster tygel där över oxern. Ser inte hästen på filmen något halt ut i vänster bak? Men herregud, hur kan ryttaren hålla så hårt, är det inte lite rollkur?

Hur kan den där tjockisen ens få äga en häst? Vi. Letar. Fel. Och allra värst är det på sociala medier. Där är alla experter. På sociala medier slaktas alla, inklusive världseliten, värre än vid Stockholms blodbad. Det finns ingen pardon. ”Kan du göra det bättre själv”, gäller inte här. Här är det var man för sig själv."

Åsa Hanell: Bevilja inte styrelsen ansvarsfrihet.

"Ingen i den tidigare styrelsen för Upplev Norrköping, varken ordförande eller tidigare vd ska beviljas ansvarsfrihet. Det är i alla fall vad revisor Peter von Knorring, på Ernst & Young, anser i den nyligen inlämnade revisionsrapporten. Själv vill eller kan han inte kommentera den aktuella revisionen av tidigare styrelsens och verkställande direktörs förvaltning i Upplev Norrköping AB för räkenskapsåret 2018.

– Jag vill inte kommentera och jag har fullständig tystnadsplikt när det gäller det här, säger Peter von Knorring.

Han vill inte heller uttala sig generellt kring hur ovanligt det är att en hel styrelse inklusive ordförande och vd, inte beviljas ansvarsfrihet, men det är oerhört ovanligt."