Carolina Nilsson: M-bråk påminner om metoo.

"Hen vill vara anonym eftersom det som händer inom Moderaterna just nu känns obehagligt.

– Sophia Jarl har en speciell ledarstil, något som börjar framträda allt mer. Många inom Moderaterna tycker inte att det är riktigt sunt.

Hen ger sitt stöd till allt som Fredrik Bergqvist sade i artikeln i Folkbladet i förra veckan; Hur Jarl styr med ”management by fear”, de tidigare gruppledarna som tycker att hon gör fel, hur tjänstemän i rådhuset och de andra alliansledarna drar sig för att kontakta henne.

– När det är så många som tycker så här, så är det något som är uppenbart fel. Då kan det inte vara alla andra det är fel på. Någonstans måste hon inse att det hon gör inte är bra."

Åsa Hanell: Eskilstuna tar över polisanmälan.

"Efter att polisen maskat i stort sett hela polisanmälan som Fredrik Bergqvist gjorde mot partikollegan, det moderata oppositionsrådet, Sophia Jarl i lördags, går bara enstaka ord att utläsa.

Det som framgår är att polisanmälan gjordes 13.18 i lördags och rubriceras som förtal. Bråket och anklagelserna mellan partikollegorna slutade alltså på lördagen med en polisanmälan, och bråket tycks vara långt ifrån över. Chefsåklagare Torsten Angervåg, har lämnat över ärendet till sina kollegor vid åklagarkammaren i Eskilstuna för fortsatt handläggning.

Generellt så anser han inte att ärenden där kommunens tjänstemän eller politiker förekommer ska handläggas här i Norrköping."