Patrik Selsfors: Prov tyder på duvpest.

"Det var i början av december som Folkbladet berättade om att det upptäckts ovanligt många döda duvor i centrala Söderköping – dessutom inkom ett antal rapporter till kommunen om duvor som rört sig vingligt och konstigt. Efter detta samlade miljöskyddsinspektörer från kommunen in ett antal av de döda duvorna (många döda duvor påträffades på ett tak på en fastighet vid Rådhustorget) och skickade sedan dessa vidare till Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA) för analys då man misstänkte duvpest. På torsdagen kom slutsvaret från SVA där man slår fast att samtliga tio duvor har ett hull under medel samt förtvinad bröstmuskulatur. Man har genomfört mikroskopiska undersökningar på fyra av duvorna."

Carolina Nilsson: Det finns en förtroendekris.

"Moderaterna tar nu avstånd från beslutet om att kommunalisera sophämtningen – trots att de två moderaterna i Nodras styrelse var med och fattade beslutet. Nu har två nya Moderatnamn föreslagits till det kommunala bolaget Nodras styrelse: Ingrid Cassel och Pär Marcus Fägerstrand.

Beror det på att ni saknar förtroende för Per von Krusenstierna och Per Ivarsson, som sitter i bolagsstyrelsen i dag och som varit med och fattat beslutet?

– När det specifikt gäller frågan om kommunaliseringen så delar inte partiet de moderata representanternas ställningstagande och givetvis påverkar det förtroendet, säger oppositionsråd Sophia Jarl (M)."