Åsa Hanell: Istället för fängelse - urinprov.

"Misshandel av närstående i hemmet talar starkt för att påföljden ska bestämmas till fängelse. Det har dessutom varit frågan om ett utdraget händelseförlopp mot en gravid kvinna. Istället får gärningsmannen lämna urinprov. Men eftersom mannen är i behov av behandling bland annat för sin bristande impulskontroll och är tidigare ostraffad väljer tingsrätten att istället för att döma honom till fyra månaders fängelse, för misshandel, olaga hot, egenmäktigt förfarande och ringa narkotikabrott, döma honom till skyddstillsyn, vårdföreskrifter, att lämna urinprov samt 100 timmars samhällstjänst. Mannen var när han kom hem till henne arg och började dra henne i håret när hon halvlåg på sängen, sedan satte han sig på henne."

Widar Andersson: Skarp skiljelinje i politiken.

"Varför i hela fridens namn Socialdemokraterna eller någon annan möjlig regeringsbildare skulle vilja ”avveckla en modell som i praktiken är ett försvar av medelklassens arbeten och bostäder?”

Vad har den arma medelklassen gjort för ont för att utsättas för detta angrepp? Mer än att arbeta hårt och långt upp i åren, betala höga skatter, fostra och dana barnen, hålla igång det civila samhällets idrottsrörelser, kultur- och nöjesliv, hålla konsumtionens tillväxthjul rullande, sortera sopor och stå och frysa på miljövänliga trafikslags perronger, ta hand om gamla skröpliga föräldrar efter bästa förmåga och i görligaste män försöka hålla sig inom lagarnas och rådande normers ramar?