Patrik Selsfors: Åt och drack för skattepengar.

"I strid mot kommunens riktlinjer drack vd:n tillsammans med styrelseordföranden för Upplev Norrköping alkohol för kommunala pengar på resan till Amsterdam förra året, det skriver P4 Östergötland.

Folkbladet har under en tid granskat affärerna hos det kommunala eventbolaget Upplev Norrköping efter förlusterna i samband med den Marvelutställning som ägde rum under sommaren – en avvikelse från budget på minus 14 miljoner kronor. Det handlar till exempel om tveksamheter när det gäller lagen om upphandling angående bland annat leksaker för miljonbelopp. Nu pågår flera utredningar som vill ta reda på vad som hänt i samband med nämnda utställning."

Carolina Nilsson: Jurist JO-anmäler kommunen.

"Ibland ifrågasätts fullmakten, ibland lämnas handlingar helt enkelt inte ut och ibland tar det för lång tid. Nu JO-anmäls arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret. Det är juristen Elias Ibrahim på Byrån mot diskriminering i Östergötland som helt enkelt fått nog av problemen han möts av gång på gång när han begär ut handlingar från kontoret. Det har gått så långt att han nu lämnat in en anmälan till Justitieombudsmannen (JO), riktad mot kontoret.

– Arbetsmarknadskontoret har i nuläget okunskap om reglerna som gäller vid utlämnande av allmänna handlingar. Offentlighetsprincipen gäller: alla handlingar som kommer in till en kommun är offentliga och det finns ett skyndsamhetskrav ,säger han.