Henrik Jonsson: Lagret blir ett av Sveriges största.

"Utbyggnaden ger inte bara Rusta nya möjligheter. Den skapar också en hel del nya jobb. Företaget har kontinuerligt utökat personalstyrkan på lagret under de tre år som de hållit till på Malmölandet och kommer att fortsätta så framöver.

– Ja, vi anställer ungefär 40 personer varje år. Det har vi gjort ända sedan vi flyttade in. Vi är 300 nu och var 100 när vi flyttade in så det har gått undan här i början. Vi kommer ligga på den takten i många år framåt.

Redan under torsdagen började de första varorna lastas in i det nya lagret och i februari-mars någon gång räknar Magnus med att den nya lokalen ska vara full. Trots att de nu gjort en rejäl utbyggnad finns fortfarande ett stort behov av ytterligare lagerutrymme och i veckan togs första spadtaget för ytterligare en utbyggnad i andra delen av huset."

Susanna Beskow Norgren: Byggstart på Strömsholmen.

"Arbetet med att utveckla Strömsholmen går nu in i nästa fas och byggnationen drar igång. Kommunen kommer bland annat att anlägga en park, bryggor och soldäck, samt platsbyggda sittplatser i trä. Ett bad planeras också. Samtidigt ska konsultföretaget Tjuren Projektpartner AB enligt beslut i byggnads- och miljöskyddsnämnden uppföra ett boutiquehotell. Planen är att Strömsholmen ska stå klar under våren 2020.

– Strömsholmen har länge legat slumrande. Nu påbörjas äntligen en upprustning av vår lilla pärla i Motala ström, säger stadsarkitekt Karin Milles."