Åsa Hanell: Så blir nya uteserveringen.

"Förra gången hon beviljades tillstånd för sin uteservering fick den stå kvar i en vecka innan kommunen drog tillbaka tillståndet.

Linda Nilsson, ägare av Titans sportbar och restaurang sedan 2014, ville av praktiska skäl och för trevlighetens skull bygga om uteserveringen förra året, en uteservering där solen kom åt att lysa på gästerna och underlätta för in- och uttransporter från Skolgatan in på Olaigatan. Den uteserveringen skissade Linda på tillsammans med tjänstemän från kommunen på och den beviljades. Men det dröjde bara en vecka innan hon fick ett mejl från kommunen där hon ombeddes ta bort den nya uteserveringen eftersom kommunen nu menade att den var i vägen för bland annat cyklister. Men nu har hon fått tillstånd för en ny uteservering för den här säsongen och det är hon nöjd med.

Susanna Beskow Norgren: Dags för etapp 2 i Inre hamnen.

"När etapp 1 nu går mot antagande och genomförande är förslaget att stadsplaneringsnämnden beslutar om att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en ny detaljplan för projektets andra etapp. Fyra av de bolag som äger eller har förvärvat mark i etapp 2 vill sätta igång arbetet och har sedan tidigare lämnat in ansökan till stadsbyggnadskontoret om att påbörja planläggning. Det är i dag Mattssons Fastighetsutveckling AB, Eklöfs Fastighets AB, Nova Fastighetsförvaltning AB och Riksbyggen som äger och vill utveckla sina fastigheter i etapp 2."