Stig-Björn Förr fanns det en diagnos som kallades SVBK, informell läkarförkortning för ”sveda-, värk- och brännkärring”. Alltså en lite nedlåtande etikett på klagomål som inte forskningen ännu lyckats kartlägga.

Numer kallas det för ”multipla diffusa symtom”. Vilket kanske är lite bättre. Men problemen finns fortfarande.

Huvudvärksförbundets ordförande Anna Karin Wallberg säger i gårdagens Svenska Dagbladet att den som klagar över huvudvärk ofta skickas runt till neurologen, psykiatrin, ortopedin och tandläkare.

Det tar i snitt 8 år att få en diagnos. Och kanske lindring.

Huvudvärk – exempelvis migrän – är en av många folksjukdomar. Stroke och hjärtinfarkt är så vanliga att de flesta av oss själva sett vad det handlar om. Liksom diabetes och demens, för att inte tala om inkontinens och fetma.

Alla dessa har dock gemensamt att de är lätta att diagnosticera. I takt med att vi blir bättre på att förstå även diffusa störningar så har vi även fått benämningar på sådant som förr kallades ”en skruv lös” eller ”kärringvärk”.

I framtiden kommer vi alla sannolikt att ha någon form av diagnos. Både sådana som har med kroppen att göra, men även personligheten.

Huvudvärksförbundets Anna Karin Wallberg menar att det egentligen finns alla instrument för att ge den över en miljon svenskar som är drabbad av migrän och liknande problem hjälp.

Det som saknas är kunskaperna.

Hur är det då med samhället? Är det lika lätt att se om ett samhälle är sjukt?

Machavelli säger någonstans att tvinsoten, alltså en sjuklig avmagring och borttynande, i början är svår att diagnosticera, men lätt att bota. Men längre fram i förloppet är tvinsoten lätt att känna igen, men svår att bota.

Kanske är det också så med demokratins problem. Redan för ett par mandatperioder sedan kunde vi se att medborgarna försökte ge en signal om att något var fel. Men de bemöttes med rekommendationer om att uppsöka psykolog. Eller gavs någon nedlåtande diagnos.

I höstens val kommer dock problemdiagnosen att vara uppenbar. Och frågan är om politikerna har de instrument som behövs för att bota?

Kanske borde man kalla in Huvudvärksförbundet som rådgivare.