Medborgarskap kan omprövas

8 mars 2019 05:15

Eventuellt nya lagar kan naturligtvis inte tillämpas retroaktivt för de svenska IS-terrorister som nu fängslats. För framtiden behöver dock Sverige ta sitt ansvar på ett bättre sätt än vad som nu är. Det viktigaste i det ansvaret är att krympa antalet terrorister som kommer från Sverige. Hur det ska gå till är självklart inte lätt att svara på i detalj. Det finns sannolikt många sociala, stödjande, främjande och repressiva inslag i en sådan förebyggande politik. En viktig sak att diskutera i sammanhanget är i vad mån attraktiva uppehållstillstånd och medborgarskap i Sverige kan användas för att i betydande grad minska intresset för att delta i internationell terrorism i framtiden?

Mina tankar inspireras av Erik Nord som är polisområdeschef i Storgöteborg. Nord vållade uppmärksamhet för någon vecka sedan när han ifrågasatte om det alltid måste vara så att det svenska medborgarskapet aldrig kan tas tillbaka. På polisens intranät har han därefter utvecklat sina tankar på ett mycket intressant sätt.

Å ena sidan delar han upp personers art av koppling till Sverige i fyra kategorier. Å andra sidan fyra olika nivåer av knytning till våldsbejakande extremism och terror:

"Kategori av koppling till Sverige

A. Personer med medborgarskap i annat land och med uppehållstillstånd i Sverige

B. Person med dubbelt medborgarskap varav ett är i Sverige

C. Person som efter födseln ansökt och fått svenskt medborgarskap

D. Person som fått sitt svenska medborgarskap via födsel

Faktor som avser knytningen till våldsbejakande extremism och terrorism

1. Sympatiserar öppet med idéer om våldsbejakande extremism och terrorism

2. Agiterar aktivt offentligt för idéer om våldsbejakande extremism och terrorism och försöker rekrytera personer till terrororganisationer i konflikområden eller försöker stödja verksamheten på annat sätt t.ex. genom insamling och förmedling av pengar

3. Har rest till ett konfliktområde och anslutit sig eller aktivt stödjer till en terrororganisation

4. Har rest till ett konfliktområde och begått terroristbrott (till exempel de två män från Göteborg som 2016 dömts till livstids fängelse för att i Syrien skurit halsen av en man inför en videokamera)"

Mer att läsa: Hon är knappast en jävig lobbyist.

Erik Nord vill för sin del inte på förhand avfärda att Sverige i vissa fall skulle kunna ta medborgarskapet från en person även om det innebär att personen blir statslös. Den springande punkten är att det vid utgivandet av uppehållstillstånd och medborgarskap står fullständigt klart för alla att Sverige har möjlighet att återkalla medborgarskap. Och att det är lika klart att Sverige är berett att använda den möjligheten vid till exempel grova terrorbrott. Jag delar hans uppfattning. Alla beteenden kan inte vara förenliga med innehavet av ett svenskt pass. Dessa folkrättsliga frågor kräver en mycket grundlig beredning. Därför bör Sverige inte vila på hanen. Det är otillständigt att vårt rika land levererar terrorister till fattiga och krigsplågade regioner. Vi bör göra betydligt mer för att avhålla och hindra internationell terrorism.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!