Medborgare hålls som slavar

27 juli 2015 16:25

Almega, organisation för tjänsteföretagen meddelar att de nya jobben först och främst går till invandrarna, och så kommer det att förbli även i framtiden. Det sägs också att utländska akademiker är efterfrågade.

Arbetsförmedlingens GD Mikael Sjöberg är nöjd, han upprepar samma budskap som vid sitt chefstillträde, det behövs 90 000 invandrare varje år (!) för att klara framtidens arbetskraftsbehov! Oklart om uttalandet ska ses som signaler, till politiker och till medborgarna. Signalen till de mer än 400 000 arbetslösa i vårt land är att ni är inte kvalificerade för de arbeten som trots allt finns, ni kan inte lära nytt eller ens klara av ett reguljärt arbete. Istället för er satsar vi på invandrarna!

Mikael Sjöbergs huvuduppgift är att se till att arbetslösa matchas mot lediga arbeten, se till att företagare verkligen anställer, se till att den åldersdiskriminering som arbetsgivare gör sig skyldiga till när de vägrar anställa 50-åriga akademiker, förbjuds!

Sjöberg bör i politikerkontakterna kräva att Alliansens påhitt med Fas 3 äntligen tas bort så att de 36 000 Fas 3-fängslade släpps ur den förnedring de utsätts för.

De utför kvalificerade uppgifter, gratis för samhället/uppdragsgivaren, men ingen lön till den arbetslöse, han får nöja sig med socialbidraget. Mikael Sjöberg bör också se till att bistå välkvalificerade arbetslösa akademiker, varav en för mig välkänd, som själv föreslagit, till exempel, kompletterande pedagogisk utbildning för att därefter kunna verka som matematiklärare! Skolan har som bekant enorm brist på lärare, i Fas 3 finns akademiker med gedigen utbildning och erfarenhet som skulle kunna undanröja del av lärarbristen, men arbetsförmedlingens tjänstemän avvisar den arbetslöses försök att ändra på den egna och samhällets/skolans situation.

Vad blir det för samhälle där makthavare ger invandrare positiv särbehandling, diskriminerar och kränker de egna medborgarna som hålls som slavar i arbetslöshet?

Arbetslöshetens faser och fasor talas det inte om i media, intresset är riktat åt annat håll. Hellre snyftreportage om människor som råkat på besvärligheter när de kommit hit, de ges stor uppmärksamhet och engagemang från svenskar som bara ser just den gruppen. Egna landsmän som levt under arbetslöshetens ok, har man inget intresse för.

är man läser artikeln om Almega och arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg och deras analyser av framtiden står det klart att eländet kommer att fortsätta!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
G M Kindahl