Maktstriden formateras

17 juni 2019 05:15

Politik utövas sedan länge även i Sverige i tydliga block och konstellationer. Tiderna då det var Socialdemokraterna mot "resten" är borta med vinden. Det betyder förstås inte att enskilda partiers valresultat är ointressanta. Söndagens Sifo-mätning i Svenska Dagbladet visar till exempel att S tycks parkera tämligen bekvämt och odramatiskt på 26 procent. På den andra sidan tycks Sverigedemokraterna ligga och guppa på 18 procent, med små variationer upp och ner.

Socialdemokraterna åtnjuter kort sagt ett högt förtroende som bara marginellt tycks ha naggats i kanten av all uppståndelse och alla turer kring Januariavtalet med Centerpartiet och Liberalerna.

På motsvarande sätt förefaller SD enbart på marginalen påverkas av rörelser och händelser i Kristdemokraterna och Moderaterna. I Sifomätningen har Moderaterna vunnit tillbaka förlorade väljare från KD och M är nu med några decimalers övervikt åter näst största parti. Medan SD som sagt håller ställningarna på höga 18 procent.

Sifo/SvD räknar samman mandaten som de olika blocken skulle få om söndagens opinionsmätning skulle ha varit ett valresultat. Högerblocken med M, SD och KD får tillsammans 170 mandat; väldigt nära majoritet således.

Januariavtalsblocket får ihop 147 mandat; med darr på ribban eftersom Liberalerna hamnar strax under riksdagsspärren. Om man räknar in Vänsterpartiet - vilket man bör - i det blocket så torde Januariavtalsblocket vara ungefär lika stort som M, SD, och KD.

Med det vi vet nu så är det här den formativa striden står i den svenska riksdagen. Å ena sidan en socialdemokrati som på allvar provar om det är möjligt att bygga en regeringsduglig maktbas genom nära samarbete med de liberala partierna C, MP, L och med V. Å andra sidan Moderaterna som nu alltmer på allvar provar om det är möjligt att bygga en regeringsfähig maktbas med KD och SD.

Sköter Liberalerna sina kort väl så kan de återinträda i kretsen av partier som har betydelse för politiken. Det spännande partiledarvalet mellan Sabuni och Ullenhag kan bli startskottet för ett läge där L kan styra och ställa genom att välja sida mellan M och S.

Mitt i all den underliggande dramatiken känns det bra att på sista raden kunna konstatera att läget är tämligen stabilt. Vilket bådar gott inför kommande påfrestningar.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!