Högre skatt på utebliven lön

Slaget om pensionärernas skatter kommer att bli tufft i årets valrörelse. Regeringen avslöjade nyligen att de i sin vårproposition satsar fem miljarder kronor på sänkta skatter för ålderspensionärerna. Socialdemokraterna kontrade snabbt med ett löfte om att sänka skatterna ännu mer i sin alternativa vårbudget.

6 april 2010 03:00

Alla är således fullt upptagna med pensionärsskatten. Intresset för sjukskatten och arbetslöshetsskatten är däremot närmast obefintligt. På det området tycks alliansens skattepolitik ha vunnit allmän anklang.

 

De som protesterar mot alliansens särskilda och privatekonomiskt ogynnsamma skattetabell för pensionärer hävdar att pension är uppskjuten lön och pensioner ska därför beskattas som lön. Argumentet är inte det vassaste i lådan. Pensioner betalas i huvudsak av avgifter som dras automatiskt från aktiva löntagares inkomster. Men det spelar mindre roll. Skattesystemet bör vara enhetligt och generellt.

 

Sjukskrivna och arbetslösa människor har drabbats av utebliven lön. Att denna olycka ska rendera dem högre skatt på sina lägre inkomster är i mina ögon minst lika uppseendeväckande som pensionärsskatten. Ska så kallad uppskjuten lön beskattas på samma sätt som lön så borde det vara lika självklart att utebliven lön inte ska beskattas hårdare än faktiska löneinkomster.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Widar Andersson