LO grillar sossarna

Irene Wennemo är chef på LO:s nya arbetslivsenhet. I lördags grillades hon av Eko-redaktionens Inger Arenander. Wennemo lade självmant upp ett par heta frågor på grillen.

25 augusti 2008 03:00
Dels såg hon det som nödvändigt att socialdemokraterna återvände till en mer positiv hållning till kärnkraften. Klimatpolitikens fokus på minskade utsläpp av växthusgaser blir knappast trovärdigt utan kärnkraftsenergi. Socialdemokratin förmår säkert att glida i mer kärnkraftsvänlig riktning. Värre då med s-partiets tilltänkta koalitionspartners. Miljöpartiets svarta hål är bristande verklighetsförankring i energipolitiska frågor. Å andra sidan har den borgerliga alliansen det heller inte så lätt med kärnkraften. Givet de olika uppfattningarna mellan partierna är frågan lagd på is.

 

Wennemo har en poäng. Jag är ingen reaktorkramare. Men ingen kan blunda för vatten- och kärnkraftens avgörande betydelse för Sveriges hyfsat klimatvänliga energiproduktion.

 

Under de kommande åren behövs säkerligen handslag över blockgränserna i klimat- och energipolitiken.

 

Irene Wennemo förutspådde också heta diskussioner mellan s och LO om den nya a-kassans regelverk och avgifter. De båda samarbetsparterna har lång erfarenhet av att lösa sådana tvister. Så det ska nog fixa sig. Men jag utgår från att både s och LO är inriktade på att bygga en arbetslinje där arbetsnärvaron - och inte finansieringen av arbetsfrånvaron - står i centrum.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Widar Andersson