Debatt Om du i senaste EU-valet lade en röst på Miljöpartiet så har du varit en del i en historisk seger för klimatarbetet inom EU.

Tisdagen den 13 november röstade EU-parlamentet för den lag på energi- och klimatområdet som är EU:s färdplan för att uppnå Parisavtalet. Det är Jakop Dalunde (MP) som varit huvudansvarig Europaparlamentariker för lagstiftningen och som arbetat fram det förslag som MP anser bör utgöra grunden för en framtida europeisk klimatlag.

Framröstandet av denna färdplan är en stor seger för alla! För politiker som visar på att de tar ansvar för klimatfrågor och vill driva igenom förändringar, för medborgare i EU som kommer få möjlighet att leva upp till Parisavtalet och minska koldioxidutsläppen, för djuren och naturen som behöver all den hjälp vi kan ge dem när det gäller satsningar de kommande åren för en hållbar värld.

I och med omröstningen introducerades för första gången begreppet koldioxidbudget i EU-lagstiftning. Det är ett verktyg för att räkna ut hur mycket utsläppen måste minska under de kommande decennierna för att Parisavtalets mål om nollutsläpp till år 2050 ska uppnås.

Koldioxidbudgeten kan liknas vid det finanspolitiska ramverk som säkerställer att vi i Sverige inte lever över våra ekonomiska tillgångar. Den nya budgeten för utsläpp ska fungera som ett sådant verktyg i klimatpolitiken och ska skötas med samma allvar som finanspolitiken.

Vi i Miljöpartiet vill att Norrköpings kommun påbörjar arbetet med att få kontroll på de utsläpp vi skapar och att vi säkerställer en plan för att få dem att minska. Miljöpartiet har lämnat in motion om att Norrköping, i likhet med 42 andra kommuner, redan nu ska göra en koldioxidbudget, det förslaget röstades dock ner av den styrande kvartetten.

Vi har tidigare lyft frågan om ett hållbarhetsutskott i Norrköpings kommun och har avsatt pengar för det i vår skuggbudget för 2019. Kommunen behöver påbörja ett intensivt arbete med att säkerställa att vi har en organisation på plats som tar ansvar för och driver miljöfrågor. Vi behöver i stadsmiljön utveckla kollektivtrafik och cykelvägar så att det är det bästa och billigaste alternativet för att förflytta sig inom staden. Vi behöver också säkerställa att det finns hållbara och billiga alternativ för dem som bor på landet. De kan inte använda kollektivtrafik i samma utsträckning som i staden utan är bundna till en bil för att kunna förflytta sig och behöver maskiner för att arbeta.

I och med förslaget till lag på energi- och klimatområdet så ställs det krav på alla EU-länder att nå nollutsläpp och att målen om förnybar energi och energieffektivitet ska uppnås. EU har nu visat, genom Miljöpartiets arbete, att de tar ansvar. Nu måste även vi politiker på kommunnivå visa att vi vill ta samma, om inte större, ansvar för att skapa en hållbar kommun där det är ett klimatsmart val att bo, vare sig man vill bo i stad eller på landet.