Debatt Den 2 maj, dagen efter arbetarrörelsens högtidsdag lägger regeringen propositionen om begränsningen av strejkrätten.

På Vänsterpartiet Östergötlands distriktsårskonferens beslutades nyligen med en stor majoritet att det lagförslag för inskränkning av strejkrätten som regeringen kommer att lägga fram för riksdagen medför stora risker för arbetare i Sverige. Vi avvisade alla inskränkningar i den fackliga konflikträtten och avser delta i arbetet för att förhindra den vidriga lagstiftningen.

Om regeringen inskränker strejkrätten kommer det att leda till att man sätter stopp för möjligheten för andra än det kollektivavtalsbärande facket att genomföra stridsåtgärder på en arbetsplats. Det skulle i sin tur öppna för att fler arbetsgivare ägnar sig åt ”avtalsshopping”, alltså att man väljer ett avtal som är ”billigare” och därmed ställer olika fackliga organisationer mot varandra. Risken växer då också för att arbetsgivare bidrar till startandet av egna fackförbund som de kan teckna mer fördelaktiga avtal med. Sambandet mellan minskad facklig styrka och ökade samhällsklyftor är väldokumenterat. Att begränsa strejkrätten och därmed ytterligare försvaga fackets och arbetstagarnas position på den svenska arbetsmarknaden är inte rätt väg att gå för ett samhälle där ojämlikheten ökat i decennier. Vänsterpartiet i Östergötland säger därför än en gång: rör inte strejkrätten! Vi ska inte angripa en av grundvalarna för ett fritt och välorganiserat arbetsliv.