Widar Experter och politiska förståsigpåare säger ofta saker som att "Valet till riksdagen om en månad kan sluta hur som helst." Senast för någon dag sedan såg jag en stor rubrik i Aftonbladet med just det innehållet. Det är ett slappt uttryckssätt som förvillar mer än vad det förklarar. I själva verket kommer riksdagsvalet inte alls att sluta "hur som helst". Visst finns det mycket att spekulera om, gissa på och tycka till om; så är det naturligtvis. Men "hur som helst" är inte ett av alternativen. En mängd olika slutalternativ kan ställas åt sidan redan nu.

Valet kommer till exempel inte att sluta med att något av de så kallade blocken kommer att kunna bilda en majoritetsregering inom sina så kallade block. Att detta inte är aktuellt beror på två uppenbara förhållanden. Dels matematik: det saknas otroligt många mandat för att blockpolitiken skulle kunna leverera rena majoritetsregeringar. Dels och framförallt därför att de så kallade blocken bara är papperskulisser. Utan att ha räknat på sakfrågorna i detalj så vågar jag påstå att Socialdemokraterna har betydligt mer gemensamt med Moderaterna och med de andra borgerliga partierna än med V och MP. Mandatperioden bär syn för sägen. Allt väsentligt som har uppnåtts sedan 2014 - och det är en hel del - har tillkommit genom tämligen ostridiga förhandlingar med M och oftast även med C, L och KD.

Valet kommer heller inte att sluta med att de två partier som går bäst i opinionen sedan länge - Vänstern och SD - kommer att ingå i regeringen. De båda partierna går tvärtom bra i opinionen just därför att de markerar tydligt avstånd mot alla partier som kan tänka sig att ta regeringsansvar. V och SD vare sig vill eller kan regera. De vill inte eftersom de då riskerar uppskattningsvis minst hälften av sitt opinionsstöd den dagen de ger sig in i regerandets krassa verkligheter där uppdraget är att hantera problem utifrån realistiska utgångspunkter och förutsättningar här och nu och inte utifrån ett drömt nationalistiskt eller socialistiskt Utopia.

I nästa skede - när valet väl är genomfört och slut - finns det ett litet antal olika möjliga alternativ för hur riksdagen ska ordna fram en statsminister.. Med tanke på hur landet ligger ska nog tanken på ett snabbt utlyst extraval inte avfnysas. Men "hur som helst" är inte heller ett alternativ i statsministerfrågan.