Inget att rycka på axlarna åt

12 september 2019 10:00

Sjätte september kom P4 Östergötland ut med att 24 barn fattas från förskoleklass upp till

åttonde klass, bara i Norrköping. I en artikel från Folkbladet så har utbildningsdirektör Sofie

Lindén skrivit att det uppmärksammas, men den enda lösningen verkar vara kampanjmaterial

och att man väntar på att det ska komma riktlinjer uppifrån.

24 barn fattas och den enda informationen som kommer ut i media är att det är bra att vi får in

fler anmälningar för det betyder troligtvis att vi har ett mindre mörkertal än förra året (då det

var tio färre anmälningar). Vi i SSU Norrköping söker tydliga och konkreta svar på vem som

gör vad för att ta reda på var dessa barn har tagit vägen och hur vi får tillbaka dem till sina

klassrum?

Hur kommer det sig att kommunen helt enkelt lutar sig tillbaka efter att man informerat

rektorn? För det låter som att det är så det går till när man läser Sofie Lindéns uttalande i

Folkbladet: “Genom att vi pratar med rektorerna ligger de här frågorna på agendan. Sedan får

de påtala vikten av att vara uppmärksamma till sin personal”, står det skrivet i artikeln.

Christina Malmqvist verkar vara någon med koll på verkligheten dock, istället för att stå och

rycka på axlarna så tar Malmqvist (som är sakkunnig på kompetensteamet länsstyrelsen

Östergötland) upp att ha en flytande dialog med elever och hur viktigt det är med vuxna i

skolan som vågar fråga och att man gör det tydligt vad som är och vad som inte är okej.

Vi i SSU Norrköping kommer ta upp det här i de politiska forum vi är del av och säkerställa

att vi får svar. 24 barn har försvunnit i vår stad och vi kräver en ledning som tar ansvar, ger

oss svar på vad som görs och hur man ska arbeta för att det är ska lösas nu.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Patrick Bannon SSU Norrköping Ordförande