Debatt Det är otroligt märkligt att Kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist kan gå ut och försvara det som hänt i det skandalomsusade kommunala bolaget Upplev Norrköping då han framhåller att "det är mänskligt att fela." Detta gör han trots att alla revisorer år efter år påpekat misskötseln av företaget.

Det borde vara väl känt för alla som ingår i en styrelse att de har ett personligt ansvar. Men politiker ska tydligen skydda varandra. Kommunjuristen Pernilla Olausson framhåller att "någon ekonomisk skada ännu inte åsamkats."

Enligt pressen har ju kommunkoncernen Rådhuset AB fått gå in med miljonbelopp för att rädda Upplev Norrköping. Det borde därför vara en självklarhet att fullmäktige ska följa revisionsfirman Ernst & Youngs klara uppfattning att styrelse och vd inte ska beviljas ansvarsfrihet.

Politikerna är ibland så måna om sina arvoden att de tycks glömma varför de sitter i en styrelse med personligt ansvar. Upplev Norrköpings tidigare ordförande Reidar Svedahl är ju en katastrof och dessutom sittande kommunalråd för Liberalerna.

Det är givetvis lätt för politikerna att ha överseende med alla de felaktigheter som begåtts under flera år när man har våra skattemedel att leka med. Avsaknad av kompetens tycks vara en fördel i politiska sammanhang. Och nu kan väl alla som gör något litet fel och kanske får ett åläggande från Byggnadsnämnden eller någon annan myndighet i kommunen, bara hänvisa till Kommunstyrelseordföranden Lars Stjernkvists ord om att det "är mänskligt att fela?" Och så blir det inga påföljder?

Jag utgår ifrån att det trots allt finns dugliga politiker i fullmäktige i Norrköping som följer experternas (revisorernas) bestämda uppfattning att inte bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den tidigare verkställande direktören.

Jag vill inte anklaga någon för dumhet. Jag lånar därför ord från Tage Danielsson. "Dumhet heter inte dumhet längre. Dumhet heter alternativ intelligens."