Gränser ska vara öppna

22 september 2015 18:38

Centerpartiet strävar efter öppna gränser, fri rörlighet samt en generös och human flykting- och invandringspolitik. För ett parti som bygger sina värderingar på alla människors lika rätt och värde finns inget annat logiskt ställningstagande än att verka för en värld där människor kan röra sig fritt över gränserna. I århundraden har människor kommit till, men också lämnat, Sverige. Mellan 1850 och 1930 tog omkring 1,2 miljoner svenskar båten över Atlanten till följd av ofrihet, fattigdom, magra skördar och religiös förföljelse. Idag lever människor i andra delar av världen under liknande förhållanden. Det är krig, fattigdom och förföljelse som driver dessa människor att lämna sina länder.

60 miljoner människor är på flykt i världen idag. Samtidigt gör Migrationsverket prognosen att det kommer att komma cirka 70 000 asylsökande till Sverige. Vi är övertygade om att Sverige både klarar av och ska hjälpa de människor som befinner sig på flykt och kommer till oss. Det är även vår moraliska plikt. Att i detta extrema läge lägga fram förslag som till exempel temporära uppehållstillstånd ser vi som främmande. Det leder endast till mer byråkrati och större kostnader samtidigt som integrationen inte förbättras. Med rätt integrationspolitik är vi övertygade om att vårt samhälle är robust nog att kunna hjälpa de som kommer till oss för hjälp.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Ek (C) Vice oppositionsråd, Valdemarsvik Julie Tran (C) fullmäktigeledamot i Region Östergötland Magnus Ek (C) förbundsordförande Centerpartiets ungdomsförbund