Debatt Trasiga P-automater. Köer vid de få som fungerar. Krångliga betalningssystem som kräver mobiler och/eller plastkort. Svåra instruktioner att läsa för gamla och sjuka. Vad är det för politisk inkompetens som blir synlig; sjukvårdspolitiker i Region Östergötland som inte ens kan administrera en parkeringsplats vid Vrinnevisjukhuset/US – hur skall de kunna organisera och administrera sjukvården?

Skall det vara så svårt att begripa att den som besöker ett sjukhus av någon anledning givetvis inte gör det för sitt höga nöjes skull utan har viktiga anledningar. Behöver vård, göra provtagningar, göra besök hos närstående med mera.

Vi har ett landsting som leds av Socialdemokraterna som hela tiden talar om trygghet, vård och omsorg. Vilket hyckleri. Inte ens den mest grundläggande trygghet och omsorg inför ett sjukhusbesök kan man utföra och organisera. All parkering vid länets två stora sjukhus borde självklart vara gratis föra alla besökare. Ingen åker till sjukhusen, där de ligger, för att missbruka parkeringsplatserna. Det borde även ni kunna förstå.

Dessutom blir det ju ingen merkostnad för Region Östergötland. Marken finns ju redan. För det är väl ej så att ni tar betalt för att få in en extra landstingsskatt?

Det är välbekant för alla att sjukvården har personalgrupper som sjuksköterskor, undersköterskor och städpersonal med dåliga löner och villkor som ofta arbetar på tider då allmänna kommunikationer ej finns att tillgå. Alla politiker oroar sig ständigt för personalbristen inom sjukvården i medier av olika slag. Min förvåning gjorde mig fullständigt svarslös när jag vid fråga fick klart för mig att även dessa personalgrupper måste betala parkeringsavgift för att stå med bilen på personalparkeringen. Är ni inte kloka? Det minsta ni politiker, oavsett vilket håll ni kommer ifrån, kan göra för dessa personalgrupper är att de åtminstone kan stå med sin bil utan att behöva betala parkeringsavgift för att få arbeta. I anständighetens namn - tänk om och gör det fort. Det är valår i år.