En av punkterna i överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet handlar om att värnskatten ska tas bort. Hur många av dagens väljare vet vad värnskatten är för något? För 30 år sedan gjordes en stor skattereform mellan Socialdemokraterna och dåvarande Folkpartiet (Liberalerna) som bland annat innebar att den högsta inkomstskatten skulle vara 50 procent.

Ett par år senare hade vi en ekonomisk kris i landet som ledde till att en tillfällig skatt skulle införas på de högsta lönerna. Den blev fem procent ovanpå de gällande 50 procenten. Så var värnskatten född.

Men den skulle bara vara tillfällig, ett par, tre år kanske. Den är kvar än. Så kanske kan man nu säga att Socialdemokraterna - en smula försent förvisso men ändock - uppfyller det gamla löftet från 1990-talet, att återgå till slagordet ”hälften kvar”?