Debatt Våra hav är hotade på många sätt. Övergödning, överfiske, förstörda livsmiljöer och spridning av plast och andra föroreningar innebär enorma påfrestningar för haven. Detta förstärks dessutom av klimatförändringarna som förvärrar situationen på ett nästintill överskådligt sätt.

För ett år sedan var Sverige värd för den största globala havskonferensen någonsin. Där avlade Sverige och andra aktörer en lång rad löften och alla de svenska löftena är nu på väg att genomföras. Sverige har med Miljöpartiet i regeringen tagit på oss ledartröjan för att rädda världens hav. Bara i år satsar vi 600 miljoner för att bekämpa övergödning, miljögifter och plast i haven och under mandatperioden har vi fördubblat ytan skyddade marina områden i Sverige. Det är viktiga steg mot en hållbar havspolitik men än finns mycket kvar att göra.

Därför vill Miljöpartiet att:

• Plasten ska bort från våra hav. Miljöpartiet vill fortsätta ge stöd till de kustkommuner som drabbas av tusentals ton plastskräp varje år. Därutöver vill vi införa en skatt på engångsartiklar som orsakar nedskräpning och förbjuda vissa särskilt problematiska plastprodukter.

• Fisket måste bli mer hållbart. Globalt är 60 procent av världens bestånd fiskade till sin gräns och 30 procent överfiskade. Miljöpartiet vill gynna det småskaliga fisket och fiske med miljövänliga metoder. Vi vill också förbjuda destruktiva fiskemetoder såsom bottentrålning, med start i skyddade områden.

• Stoppa föroreningen av havet. Nya utsläpp av läkemedel och gamla utsläpp från industrier skadar livet i havet. Miljöpartiet vill fortsätta arbetet med sanering av miljöfarliga vrak och komma till rätta med utsläppen av läkemedel.

• Övergödningen av Östersjön och våra sjöar behöver minska. Övergödning leder till algblomning och syrebrist. Miljöpartiet vill se nya ekonomiska styrmedel, såsom skatt på handelsgödsel, för att motverka detta och att medlen ska återföras till lantbruket. Smarta åtgärder kan bidra både till näringslivsutveckling i kustsamhällen och kraftigt minskade utsläpp.

Det är nu vi har chansen att vända den negativa utvecklingen. Genom ett aktivt arbete kan vi värna våra vatten samtidigt som vi är ett föredöme internationellt.