Debatt Vänsterpartiet drev under förra mandatperioden igenom ett statligt bidrag som innebar att varje län fick möjligheten att erbjuda ungdomar mellan 12-17 år avgiftsfri kollektivtrafik under sommaren 2018. I Västerbotten omfattade det drygt 17 000 ungdomar. Utvärderingen visar att 200 000 resor genomfördes under sommaren, vilket är fler än vanligt. Resor som genomfördes, oavsett vilka möjligheter eller begränsningar som förälderns eller ungdomens egen plånbok medgav. En jämlikhetsreform som gav många unga frihet under sommaren. Denna reform rimmar väl med Vänsterpartiets ambitioner att staten ska ta ett större ansvar för att öka resandet med kollektivtrafik. Biljettpriset har betydelse för att fler ska ställa bilen och istället välja att åka kollektivt – framförallt i städerna. På glesbygden ska de som behöver köra bil kunna göra det, samtidigt som vi bygger ut kollektivtrafiken i hela länet. Genom att sänka biljettpriserna eller införa gratis kollektivtrafik skapas också ökade möjligheter för dem med låga inkomster att resa.