Widar Fredrik Lundberg är en av de riktigt stora och långsiktiga värdebyggarna i svenskt näringsliv. Lundbergföretagen är bland mycket annat en betydande fastighetsägare. Häromdagen intervjuades Fredrik Lundberg av radions Ekoredaktion där han slog ett slag för friare hyressättning på bostadsmarknaden. Fredrik Lundberg sa till Ekot att han hoppas att politikerna ska "inse att man bör göra mer grundläggande förändringar för att få fram tillräckligt med bostäder - av alla slag. Både enklare och dyrare bostäder."

Enligt Lundberg är friare hyror en av de "grundläggande förändringar" som skulle kunna bidra till mer bostadsbyggande: "Vi lever ju i en marknadsekonomi. Vilka andra varor eller produkter är prisreglerade? Det här är en gammal kvarleva från andra världskriget."

Mer att läsa: Chans till förnyelse.

Fredrik Lundberg har naturligtvis helt rätt i att prisregleringen av hyresnivåerna från början av 1940-talet har orsakat och ännu orsakar problem på hyresrättsmarknaden. För villor/småhus och bostadsrätter där staten för länge sedan släppt prisregleringarna fungerar marknaderna oerhört mycket bättre än för hyresrätterna. Priser sjunker och stiger i linje med utbud och efterfrågan. Sedan de svåra omställningsåren i början på 1990-talet då staten abrupt drog sig undan som bostadsfinansiär har framförallt lägenheter i bostadsrätt blivit allt vanligare i Sverige.

Mer att läsa: Ett politiskt mysterium.

Olyckligtvis har frågan om prisregleringar av hyresrätt på senare blivit en höger-vänster fråga i politiken. Socialdemokratin har inte vårdat sin tradition från egnahemsrörelser och från bostadskooperativa bostadsrättsföretag som HSB och Riksbyggen. Som Lennart Weiss - socialdemokratins vassaste bostadsdebattör - ofta påpekar så är det märkligt hur det har blivit högsta vänstermode att folk ska "göda fastighetsägare" med sina hyror istället för att kunna bygga upp en större självständighet genom att gå in i det ägda boendet.

Som det är nu så bygger ingen för folk med låga inkomster. En kombination av friare hyressättning - som skulle få fart på rörligheten i de attraktiva äldre bestånden - väsentligt förbättrade bostadsbidrag och ett statligt stödprogram för sparande till köp av bostad skulle säkerligen kunna lösa upp en hel del knutar.