Widar På Folkbladet Söndags ledarsida i morgon 20 januari inleder jag en artikelserie om Folkvandringar. Startskottet för artiklarna utgörs av boken "Människan har alltid vandrat" av den danska arkeologen Jeanne Varberg som kom ut på Natur & Kultur 2018. Hennes mycket intressanta bok har undertiteln "Folkvandringar och vändpunkter i historien." Jeanette Varberg tar ett brett och djupt grepp i mänsklighetens långa vandringshistoria som börjar med människoarten Home Erectus utvandringar från Afrika för nästan två miljoner år sedan. Bokens efterord tar sig an de senaste folkvandringarna som berör Sverige och Europa; människoströmmarna som söker sig norr- och västerut från Mellanöstern och Afrika just när och nu. Samhällsdebatten om folkvandring/invandring/utvandring är ynkligt och räddhågset vingklippt i Sverige. Vilket jag gärna bidrar till att förändra.