Följ Göran Perssons väg

7 juli 2016 10:00

Ägarledda företag är företag där investeringskapital kombineras med aktiva ägare. Denna typ av företag beskattas vanligtvis med de så kallade 3:12-reglerna. Under alltför många år hade vi en repressiv lagstiftning mot denna företagsform, med högre skatt om kapital kombinerades med engagemang jämfört med om investeringskapitalet var passivt.

Sedan 2005 har regeringar av olika färger arbetat med att skapa allt bättre villkor för ägarledda företag, reformer som har varit mycket framgångsrika. Företagandet har stimulerats, investeringarna har ökat och jobben har blivit fler. Utdelningarna har flerdubblats samtidigt som löneutbetalningarna till företagarna fortsatt öka i samma takt som för vanliga anställda. Dessutom har skatteinbetalningarna som helhet ökat, eftersom det finns större utdelningar och högre löner att beskatta.

Regeringen Löfven gav förra året en utredning i tilläggsdirektiv att se över hela beskattningen av ägarledda företag. Bland anat ska man se över möjligheterna till förenkling, och studera reglerna ur ett investerarperspektiv. Det är välkommet eftersom 3:12-reglerna fortfarande tillhör det mest komplicerade inom skattesystemet, och investeringskapital idag riskerar att beskattas högre vid investering i ett ägarlett företag.

Därutöver ska utredningen se över reglerna för hur stor del av utdelning som beskattas som inkomst av kapital. Det är hela kärnan i fåmansbolagsreglerna, och minsta oro kring hur reglerna skulle kunna ändras kommer påverka framtida investeringsbeslut.

I direktiven står det att ”En utgångspunkt för uppdraget är att de förslag som utredningen lämnar sammantaget inte ska medföra minskade utan ökade skatteintäkter.” Många företagare tolkar detta med oro, och revisorer och rådgivare rekommenderar svenska företagare att ta ut utdelningar snarast för att undvika högre skatt i framtiden. En strategi som innebär att företagens förmåga att klara investeringar minskar, och gör dem mer sårbara. En farlig utveckling som ingen kan önska sig.

Vill regeringen verkligen öka skatteintäkter genom ökat företagande och nya jobb är lösningen enkel. Fortsätt på samma linje som inleddes av den socialdemokratiska regeringen Göran Persson 2005 - och förenkla och förbättra beskattningsreglerna för ägarledda företag.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Bertil Wahlström J. A. Lindblads Bokförlags AB