Ett mer vuxet klimat

23 februari 2019 06:15

Det finns många uppmuntrande begrepp och företeelser inom det breda problemkomplex som utgörs av klimatpåverkande utsläpp. För svensk del vill jag särskilt framhålla fjärrvärme och avfallshantering. Enligt SCB: s statistik är det är inom dessa områden som utsläppen av växthusgaser minskat allra mest sedan 1990.

De enskilt största utsläppen av koldioxid står vissa industrianläggningar för. Naturvårdsverket skriver på sin hemsida: ” Ny teknik kommer att behövas, framför allt i gruvor, järn- och stålproduktion, samt cement-, kemi- och pappers- och massaindustri. Satsningar på forskning och innovation kommer att spela en viktig roll för att nå en omställning till klimatneutrala processer.”

Jag förstår om det kanske finns människor som skakar på huvudet åt dessa uppgifter: ”Vadå avfall, fjärrvärme och industrier; klimatfrågan handlar väl om att sluta flyga och om att vi har 10 år på oss innan våra barn faller döda ner av iskyla eller hetta?”

Lite tillspetsat kanske men ändå. Fördumning och identitetspolitik har tagit ett starkt grepp om klimatfrågan. Stora privata och statliga mediehus lever i symbios med den privatiserade klimatskräcken som för dagen gärna bildsätts med grupper av skolbarn som likt medeltida självspäkare och gisseltåg drar runt och propagerar för naturens straff (på medeltiden Guds straff) mot mänskligheten.

Intresset för politikers och andra makthavares flygvanor synes överflygla intresset för hur de använder sin makt. Ett exempel ur högen: Alice Bah Kuhnke som är kandidat till EU-parlamentet för Miljöpartiet har i dagarna gjort stor sak – och utan följdfrågor - av att om hon blir vald så ska hon flytta till Bryssel därför att hon inte står ut med att flyga.

Häromdagen talade jag med Torsten Strand, adjungerad professor på KTH och pensionerad ingenjör hos gasturbinstillverkaren Siemens i Finspång.

Han tvekar inte om industrins förmåga att investera tungt i t ex solenergi.

”Industrin är lite avvaktande vid teknikskiften och vill inte gärna rusa iväg innan de ser affären i skiftet. Men sedan går det fort”, sa Torsten.

Jag är övertygad om att den trovärdiga och vuxna politiker som tar sig an klimatproblemen på ett mer industri- verklighetsnära- och lösningsinriktat sätt – där givetvis teknikutveckling av flygfartyg och flygbränsle ingår – kan få starkt stöd av väljarna. Och samtidigt dämpa oron och ångesten hos barnen. Som vuxna bör göra.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!