Ett kvartal för hela året

16 april 2019 05:15

Om några veckor tillträder Ola Wong som kulturredaktör på Kvartal; det privatfinansierade mediehuset som bara på ett par år har etablerat sig som en seriös utmanare till stora och traditionella privata och statliga medieredaktioner. Kvartal har lyckats rekrytera journalister och redaktörer med högt anseende inom den breda samhällsjournalistiken.

Kvartals grundidé är enligt dem själva att ”återupprätta ett vuxet samtal, en samhällsdebatt där argumentens styrka och belägg är det som avgör vilken tyngd de ges, inte vem som framför dem. (--) Och där vi – i stället för att brännmärka – välkomnar analyser som går på tvärs med det gängse synsättet eftersom oliktänkande i alla tider har varit de som fört samhället framåt.”

Stora ord; visst är det så. Den som vill hamna någon annanstans än i dyn gör dock rätt i att sikta mot stjärnorna. Kvartal anstränger sig också för att leva upp till sina ambitioner. Vilket den tillträdande kulturredaktören Ola Wong är ett exempel på.

Ola Wong är prisbelönt författare och reporter med en särskild blick för kultur, miljö och Kina. Hans förstlingsverk i Kvartal är en lång behaglig läsning med rubriken ”Jag tvivlar inte på klimatkrisen, men jag tvivlar på mediabilden.”

Wong skriver: ”Om man faktiskt vill rädda klimatet måste debatten vara baserad på verkligheten och inte på självupptagen ångest eller skräck för populister. Det är inte Trump eller svenskarna som är det stora problemet för klimatet, det är Xi Jinping.”

Med Ola Wong med i laget kan Kvartal utvecklas till en välbehövlig nykterhetsapostel även i den mer publika klimatdebatten. Det mest välbehövliga är att klimatproblemförnekelse får konkurrens i rollen som alternativ till den officiella mediabilden där flygskam, barnprotestförhärligande, domedagsfradga och diktatursneglande dominerar stort. Fler linjer och uppfattningar kan bryta fram och synliggöras i det mediaoffentliga samtalet.

Klimatdebatten kan därmed mogna till sig vad det lider. Vilket känns mycket angeläget. Traditionell statlig och privat media har haft svårt med att förhålla sig på ett vettigt sätt till stora heta frågor som invandring och klimat. Det har blivit för mycket enkelspårig och maktnära journalistik som stöter bort mer än vad den lockar till egna tankar. Kvartal kan bidra till förändringar av detta.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!