Et parti för allt liv på jorden

24 maj 2019 12:15

En annan framtid är möjlig, än den där arternas namn glöms bort i takt med att livet sinar. Miljöpartiet grundades av miljörörelsen, för solidaritet med allt liv på jorden. Vi lever i den sjätte massutrotningen av arter, där arter utrotas 100-1000 gånger snabbare än de skulle gjort om människan inte drev på utrotningen. Ändå känner vi bara till en bråkdel av alla arter, vilket betyder att arter vi inte ens känner till sannolikt utrotas. Enligt IPBES-rapporten, den biologiska mångfaldens motsvarighet till klimatets IPCC-rapport, hotas nu en miljon arter. Men vi har kunskapen om vad vi kan göra för att undvika miljöförstöring och istället stärka våra ekosystem. Arterna känner inga gränser. Enligt en intervjustudie i EU är den folkliga viljan för att EU ska vidta åtgärder för biologisk mångfald stor. Därför måste EU skydda och återställa naturen och den biologiska mångfalden och fokusera mer på att hjälpa medlemsländerna att skydda, sköta och restaurera naturområden. Miljöpartiet går till EU-val på en satsning på minst 10 miljarder euro mer på detta. Vi vill även att EU:s nuvarande naturvårdsdirektiv implementeras, från höga ambitioner i Bryssel till kommunnivå.

Därför är det också viktigt att rösta för naturen i EU-valet, för ett parti som står upp för allt liv på jorden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rebecka Le Moine (MP) riksdagsledamot talesperson för biologisk mångfald Mia Sköld (MP) oppositionsråd Norrköping