Förra helgen hade jag glädjen att vara med på "Limmud" i Stockholm. Limmud är ett evenemang som drogs igång av judar i Storbritannien för snart 40 år sedan. Limmud är ett hebreiskt ord som betyder "att lära". Syftet är att skapa sessioner för judiskt lärande av alla de slag. Limmud Stockholm arrangerades i år för fjärde gången.  Långt över tusen personer - judar och andra - samlades i samband med sabbatens utgång på lördag eftermiddag då ett imponerande batteri av programpunkter drog igång. 

Ett Limmud ska präglas av mångfald, av val och av volontärism. Passen pågår 45 minuter eller en timma och det är minst sju - ofta många fler - olika sessioner samtidigt. Mellan sessionerna finns väl tilltagna raster som ger goda tillfällen till spontana möten och diskussioner i korridorer och runt matborden och barserveringen. För att ytterligare öka på mångfalden och valmöjligheterna så representerar de olika sessionerna en stor variation av uttrycksformer. 

Föreläsningar, debatter, diskussioner, meditation, barnteater, dans, samtal, workshops och musikföreställningar; allt fanns på plats.

Min egen medverkan bestod av att vara en "sidekick" på ett seminarium på temat "SSU och antisemitismen" där SSU: s ordförande Philip Botström var huvudpersonen. Bakgrunden var de antisemitiska problem som SSU - och delar av den mer vuxna socialdemokratin i Malmö/Skåne - visat upp för omvärlden på senare tid. Saken är både enkel och svår. Enkel i så mening att antisemitiska konspirationsteorier - allt är judarnas fel - frodas i mer hårda vänstermiljöer där man gärna och ofta klagar på kapitalet och storfinansen. SSU och socialdemokratin i Skåne/Malmö har en vänsterprägel som skiljer ut sig från övriga Sverige. Lätt därtill att stora delar av dem omfattande inflyttningen till Malmö kommer från länder i Mellanöstern där judehat och antisemitism närmast är institutionellt i staten. 

När försigkomna ungdomar från de länderna söker sig till SSU så smäller det lätt till; föreningen kan bli ett slags plantskola för rasism och antisemitism. Philip Botström skötte sin svåra uppgift i den fullsatta och diskussionslystna salen på ett helt superbt sätt. Klokt, moget och ödmjukt. SSU har tagit tag i problemen och satt igång en lärprocess som verkligen var värdig att visa upp på ett Limmud. S-partiet borde ha tagit itu med sina Malmöproblem på ett liknande sätt för många år sedan. Då hade mycket kunnat vara mycket bättre.