En miljon skäl att bromsa

5 februari 2016 06:00

Migrationsverket presenterade i går en prognos för antalet asylsökanden som kan beräknas komma till Sverige under 2016. Eller det gjorde verket egentligen inte alls. Osäkerheten är betydligt större än säkerheten. Värdet av dessa prognoser är minimalt. Prognoser på invandringens område är faktiskt ett utfall av ett rejält och grundläggande feltänk som skadar Sverige.

Svenska staten behöver istället närma sig invandringsantalets siffra utifrån hur många som Sverige helst vill ta emot. Detta antal kan givetvis variera mellan åren. Med tanke på det mycket stora invandringsflödet sedan 2005 och framåt så torde antalet rimligen vara så lågt som det bara går för 2016 och 2017.

Mellan åren 2005 och 2014 har 884,074 personer beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Lägg därtill rekordåret 2015 så kommer antalet upp i runt miljonen människor under det senaste decenniet.

Läs gärna: Mycket står på spel.

Tillförseln av nya människor har givetvis många fördelar och förtjänster för Sveriges välstånd och utveckling. Många av de nyanlända har år för år gått mer eller mindre rakt ut i arbete eller universitetsstudier. Samtidigt kan ingen vettig människa blunda för att Sverige under det senaste decenniet fuskat grovt med underhållet av såväl den reglerade invandringen som av integrationen. I ena änden har staten suttit med armarna i kors och låtit invandringsantalet bli vad det blir. I den andra änden av politiken har staten suttit med armarna i kors och låtit bli att bygga bostäder, gjort otillräckliga insatser för arbetsmarknadsanpassningar, undvikit att reformera socialförsäkringarna, accepterat förslumningsrisker och hotande gettoisering av ett växande antal förorter, och låtit grundskolornas mottagande av alla barn och ungdomar bli vad det blir.

Läs gärna: Nytt Fattigsverige växer fram.

Här behövs en kraftsamling för integration under de kommande åren. Och självfallet behövs det en politik som ser till att reglera invandringens omfattning till ett minimum. Dels därför att det redan nu finns över 180 000 asylsökanden inskrivna hos Migrationsverket varav ungefär 100 000 bor på asylboenden. Dels och framförallt för att ge alla som redan har fått tillstånd att stanna rimliga chanser att ta chansen till en hygglig start i Sverige.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!