Widar På torsdagen släppte Säkerhetspolisen sin årsbok för 2017. I förordet skriver Säpochefen - den tillträdande rikspolischefen Anders Thornberg - att "extremistmiljöerna växer och det är en tillväxt som oroar. Vi har ett nytt normalläge i Sverige." I det nynormala Sverige har antalet riskindivider i "extremistmiljöerna" ökat från "hundratals till tusentals" på bara några få år. Enligt Säpo är "hoten mot Sverige större än på många år."

Säkerhetspolisens attityd till samhällsutvecklingen är pragmatisk. När saker och ting förändras så inträder nya normallägen som vi har att förhålla oss till på bästa tänkbara sätt. Det är ett klokt och praktiskt förhållningssätt som säkerligen just därför retar renläriga ideologer och extremister som avskyr "normalisering" av allt annat än deras egna uppfattningar och verklighetsbilder.

Mer att läsa: Terrorism som guldkant.

Ahn - Za Hagström är senior analytiker på Säpo. Hennes område är hoten från ideologiskt motiverade aktörer. I ett av Årsbokens kapitel konstaterar hon att "likheterna mellan den våldsbejakande islamistiska

miljön, vit makt-miljön och den autonoma (vänsterextrema) miljön är fler än man kan tro. (--) Extremister har en väldigt dogmatisk inställning: det är deras synsätt som är det rätta, ”är du inte med oss så är du emot oss." Så är det. Skiljelinjen går inte mellan vänster och höger eller mellan islam och andra verklighetsbilder. Skillnaden går mellan demokrati och extremism. AFA, IS och NMR liknar mer varandra än vad de liknar något i den demokratiska världen.

I Säpovärlden är det dock antagligen ännu lite kontroversiellt att uttrycka sig på det viset. På Säkerhetspolisens egen hemsida gäller fortfarande det gamla normalläget. Där beskrivs nämligen de vänsterextrema som personer som kämpar för ett "klasslöst och ekonomiskt jämlikt samhälle" (!) medan vit-makt folket sägs vilja ha ett "auktoritärt styre byggt på etnicitet." Islamisterna finns inte ens med?

Mer att läsa: Änglakören har dessbättre splittrats.

Ahn - Za Hagströms och Anders Thornbergs analyser av extremismen i Sverige är verklighetsnära och vardagligt krass och ger bilden av att Säpo - trots växande hot och flerdubbling av riskindivider - har hyfsad koll på läget. Vilket också är en viktig del av det nynormala Sverige.