Stig-Björn Det senaste larmet från opinionsmätningarnas horisont är att Sverigedemokraterna ökar sitt förtroende hos väljarna när det gäller invandringsfrågan. Mer än var tredje väljare tycker som SD på det området. Medan moderater och socialdemokrater rasar.

Bara 14 procent tycker att Socialdemokraterna har den bästa invandringspolitiken.

Det kan tyckas vara lågt. Men eftersom Socialdemokraterna kan sägas ha en rätt diffus profil är det ändå högt. Det är alltså 14 procent som tycker som ett parti som dels vill ha en strängare migrationspolitik, dels ger amnesti åt tusentals migranter….

Artikelbild

Och även Moderaterna har svängt rejält och är kanske något tydligare idag, men har ingen stor trovärdighet på området.

Därför är det inte så konstigt om Sverigedemokraterna har höga siffror. Folk har i ökad utsträckning kommit att dela åsikten att det kommit för många flyktingar till Sverige – på temat ”Vi Kan Inte Ta Emot Alla”. Men, det ska också sägas, väljarna delar samtidigt inte SD:s njugga inställning till globaliseringen.

Det tycks såldes vara så att väljarna både är kritiska till att det kommit så många flyktingar – men samtidigt gillar det multikulturella.

Ibland sägs att den politiska turbulensen gjort att ”vi har fått ett helt nytt politiskt landskap”.

Det är inte riktigt sant. Vi har tappat närkontakten med det gamla politiska landskapet, det är sant, men vi ser inte konturerna av det nya. Allt talar emot att en ny ordning blir speciellt ordningsam utan kommer att kännetecknas av en kaotisk politisk scen, såväl nationellt som internationellt.

I en sådan situation kommer Socialdemokraterna att kunna vara deprimerade över att ingenting är som på salig Erlanders tid. Men de kan också falla tillbaka på att de fortfarande har ett starkt varumärke som det statsbärande partiet.

Kan partiet förvalta denna tradition – genom att göra tydligt vad de faktiskt vill i frågor som folket känner angeläget – så kan det fortfarande gå vägen. Det är kanske inte samma sak att vara statsbärande på 30 procent som att vara det på 50 procent. Men bättre än 15 procent och i ständig opposition.

Men då gäller det att också vara tydlig med vad man vill.