Det behövs en större budget

25 juni 2019 10:00

Det har gått 10 år sedan Norrköpings Stadsmuseum var föremål för en utredning där alternativen var av – eller utveckling. Då bestämde sig politikerna för att gå på utredningens förslag om utveckling. Det var ett positivt beslut, men tyvärr har inte ekonomiska medel följt med beslutet för att kunna utveckla verksamheten. För varje år har de ekonomiska ramarna krympt och nu ska ytterligare besparingar göras.

Ändå har mycket positivt gjorts sedan utredningen: Ombyggnad av butik, reception, toaletter och kapprum för att på ett bättre sett ta emot besökare. Detta har skett genom omdisponering av befintlig budget samt investeringsmedel. Två nya basutställningar har kommit till för att berätta om Norrköpings historia. Den tredje basutställningen är på gång men har blivit mycket försenad på grund av resursbrist.

Under två somrar har verksamhet genomförts på Färgargården. En verksamhet som varit positiv genom sommarjobb för teaterintresserade ungdomar och för besökaren en upplevelse från en svunnen tid i Sveriges enda bevarade Färgerigård. Verksamheten har nu fått stå tillbaka i år för att resurserna, både ekonomiska och personella, inte finns.

2017 gjordes en förstudie av museiverksamheten där man konstaterade att museerna (Konst- och Stadsmuseet) har starka varumärken samtidigt som det finns flera utvecklingsmöjligheter för båda såsom samarbete med varandra och andra institutioner. Då beslutades att titta vidare på flera av förslagen på utveckling av museernas verksamhet. Vi har ännu inte fått något förslag redovisat vilket vi gärna vill ta del av.

Ett levande museum som finns nära invånarna ger lokal identitet och förankring. Ett Stadsmuseum är en bra investering i integration och förståelse mellan olika kulturer. Den pedagogiska verksamheten på museet tillsammans med skolorna i Norrköping är också viktig, att finnas som en resurs i elevernas kunskapssökande. Museet kan också vara en kunskapsbank för alla typer av forskare som samlar in och sprider kunskap om den egna hembygden.

Den unika miljön som Stadsmuseet ligger i med Skiöldska huset, Grå huset, fabrikslokalerna Ultra och Niga samt Speyermans holme, är en stor del av Stadsmuseets identitet som skulle kunna utvecklas mer. Idag efterfrågas upplevelser i allt större omfattning. Med den unika miljö som Stadsmuseet befinner sig i och även Färgargården – är det ett givet kulturpaket att marknadsföra.

För att fortsätta utveckla Stadsmuseets verksamhet behövs mer ekonomiska medel i den kommunala budgeten. Det går inte att koka soppa på en spik i all oändlighet – även om det finns en idérik och duktig personal.

För 10 år sedan beslutade politikerna att satsa på utveckling av Stadsmuseet – vad säger politikerna idag?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Inga-Lill Johansson Norrköpings Stadsmusei Vänner