Parisavtalet har trätt i kraft, omställningen till förnybart är central och behöver ske skyndsamt. Det finns såväl politiskt som brett folkligt stöd för Sverige ska ställa om till förnybart. I maj 2017 antog riksdagen ett Klimatpolitiskt ramverk men redan i juni 2016 slöt fem riksdagspartier en energiöverenskommelse som innebär att Sverige ska ha ett 100 procent förnybart elsystem år 2040. Den förnybara utbyggnaden sker med stöd av det teknikneutrala elcertifikatsystemet som designats för att det kraftslag med lägst produktionskostnad ska byggas ut först. Överenskommelsen föregicks av den parlamentariskt sammansatta Energikommissionen som var verksam i två år.

Replik - Gösta Singstrand, Folkbladet 2017-11-04 ”Is i magen krävs mot vinden”

När den förnybara elproduktionen byggs ut förväntas en stor andel bli vindkraft. Från dagens drygt 17 TWh kan vindkraften växa till mellan 65 och 75 TWh år 2040. För det behövs sammanlagt cirka 6 500 vindkraftverk, ungefär lika många som redan i dag finns i Danmark, ett land med 10 procent av Sveriges yta.

Vindkraftverk tar plats i landskapet och låter på nära håll, men det finns ingen anledning att skrämma upp människor med dåligt underbyggda påståenden. Kunskapsläget utvecklas kontinuerligt. Till exempel driver Naturvårdsverket Vindval, ett forskningsprogram som ger oss kunskap om vindkraftens effekter på omgivningen.

För att omställningen ska bli möjlig måste dagens regelverk reformeras. Det måste bli lättare och gå snabbare att göra rätt – för klimatet. I EU-kommissionens Vinterpaket anges att procedurerna måste förenklas och att det måste införas tidsbegränsningar för handläggning av tillståndsärenden.

Som ett steg i den riktningen föreslår Naturvårdsverket och Energimyndigheten att regeln om kommunal tillstyrkan av vindkraft, ”det kommunala vetot”, upphävs. Myndigheterna konstaterar att miljöprövningen är fullgod även utan veto. När det gäller lokalisering av vindkraft har kommunen mycket stort inflytande – även utan vetot. Vi välkomnar expertmyndigheternas förslag. Prövning av vindkraft måste bli noggrann och rättvis – inte oförutsägbar och rättsosäker.