Då skulle nog ingen fällas

20 april 2017 14:00

Sune Johanssons inlägg 13 april - om agerandet kring Therese Johaug - gör mig förvånad med tanke på hans bakgrund som polis. I samband med en kurs i katastrofmedicin för något decennium sedan, tyckte en sjuksköterska, att det var dumt, att man inte fick ha blinkande rött baklyse på cykeln, eftersom blinkande ljus syns bättre än fast. Den polis, som var med, och mot vilken kritiken riktades, svarade: ”Mitt jobb är att upprätthålla lagen, och lagen tillåter inte blinkande rött ljus - oavsett vad du och jag tycker.” Därefter har lagen veterligen ändrats, så att blinkande rött baklyse numera är tillåtet, men hans svar var utmärkt klargörande och satte stopp för vidare, fruktlös diskussion.

Replik

Samma sak gäller rimligen i fallet Therese Johaug. Säger regelverket, att man inte får ha en viss substans i kroppen, och man sedan visar sig ha just det, blir det en påföljd. Oavsett om Therese Johaug visste något, ändras inte faktum. Då blir det rätt konstigt, om man skulle säga, att Norge nog inte dopar sina idrottare, så Therese Johaug slipper påföljd!

Sett ur en annan vinkel: En del länder är mer eller mindre beryktade för närmast systematisk dopning. Tänker vi oss, att deras idrottsmän visar positivt för förbjudna substanser, skulle de förstås kunna förklara sig helt ovetande och skylla på sina läkare - som likaså skulle kunna ta på sig skulden. ”Så bedömdes Therese Johaug, och vi vill bli bedömda enligt samma mått.” Skulle man då kunna fälla någon alls?

Ett annat, uppenbart exempel är regelverket kring att köra fordon drogpåverkad. Om jag efter 45 års prickfritt bilkörande och utan straffregister i övrigt skulle visa positivt för alkohol eller någon annan förbjuden substans, medan jag kört ett motorfordon, hjälper det knappast, att jag hänvisar till ett tidigare fläckfritt leverne och påstår, att jag inte har en aning om, hur jag fått i mig nämnda substans. Det blir nog påföljd hur som helst.

Jag tycker mycket synd om Therese Johaug och tror gärna på henne, men regelverket måste vara lika för alla, om det över huvud taget skall ha någon mening.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Bror Gårdelöf anestesiöverläkare Linköping