Debatt Över 120 miljöorganisationer från hela världen har gått samman för att protestera mot användningen av biobränslen från skog. I Sverige har Skydda Skogen skrivit under. I ett brev skriver de: "Vi tror inte på förbränning av skogens biomassa. Vi vänder oss till regeringar, finanssektorn, företag och det civila samhället för att stoppa expansionen av bioenergi. Subventioner till skogsbiobränslen måste bort! Att skydda och restaurera världens skogar är en klimatlösning men att bränna upp skog är inte det. Satsningen på bioenergi från skog för klimatets skull är vilseledande på flera sätt. Bland annat eftersom förbränningen av biobränslen ger höga koldioxidutsläpp och användningen av dem uppmuntras genom att felaktigt räkna utsläppen som koldioxidneutrala. Skoglig bioenergi är ett felriktat förslag som har väckt starka reaktioner från så många grupper. Vi vänder oss till politiker, finansiärer, marknaden och konsumenter och vill att de slutar stödja storskalig energiproduktion från skogen."